Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ: ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΤΩΝ ΦΕΡΩΝ

Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ: ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΤΩΝ ΦΕΡΩΝ

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξ/πολης η λήψη δανείου ύψους 2,9 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την κατασκευή Σφαγείου στις Φέρες. Η έγκριση ήρθε ομόφωνα από το σώμα, μετά και την διευκρίνιση των σχετικών αποριών που διατυπώθηκαν από εκπροσώπους των παρατάξεων.

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook

Watch us on Youtube
Contact us 

 

ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Το μεγάλο περιφερειακό κανάλι της Θράκης.

Η εταιρεία διοικείται από έμπειρα στελέχη και απασχολεί δεκάδες συνεργάτες με πολυετή, επιτυχημένη προϋπηρεσία, στους οποίους προσφέρει συνεχή επιμόρφωση. Με επαγγελματικά πρότυπα, κατάλληλη στρατηγική και γνώμονα την Ολική Ποιότητα, η ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ βρίσκεται σήμερα μέσα στην τριάδα των κορυφαίων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook

Watch us on Youtube

 

 

Google Maps