ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ: ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ: ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Στις Φέρες του δήμου Αλεξανδρούπολης θα κάνει στάση η μονάδα μέτρησης οστικής πυκνότητας από ειδικευμένο προσωπικό στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιεί Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και το Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το πρόγραμμα αφορά κυρίως γυναίκες άνω των 45 – 50 ετών και θα υλοποιηθεί και σε άλλες περιοχές του δήμου.

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook
Contact us 

 

ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Το μεγάλο περιφερειακό κανάλι της Θράκης.

Η εταιρεία διοικείται από έμπειρα στελέχη και απασχολεί δεκάδες συνεργάτες με πολυετή, επιτυχημένη προϋπηρεσία, στους οποίους προσφέρει συνεχή επιμόρφωση. Με επαγγελματικά πρότυπα, κατάλληλη στρατηγική και γνώμονα την Ολική Ποιότητα, η ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ βρίσκεται σήμερα μέσα στην τριάδα των κορυφαίων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook

 

 

Google Maps