Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΤΗΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α. ΣΤΗΝ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση του συνδικαλιστικού οργάνου των ΔΕΥΑ ανά την Ελλάδα στην Αλεξανδρούπολη. Στην συνεδρίαση έγινε διάλογος για τα προβλήματα στελέχωσης των υπηρεσιών αλλά και την ανταποδοτικότητα του νερού.

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook
Contact us 

 

ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Το μεγάλο περιφερειακό κανάλι της Θράκης.

Η εταιρεία διοικείται από έμπειρα στελέχη και απασχολεί δεκάδες συνεργάτες με πολυετή, επιτυχημένη προϋπηρεσία, στους οποίους προσφέρει συνεχή επιμόρφωση. Με επαγγελματικά πρότυπα, κατάλληλη στρατηγική και γνώμονα την Ολική Ποιότητα, η ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ βρίσκεται σήμερα μέσα στην τριάδα των κορυφαίων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook

 

 

Google Maps