ΕΝΤΟΝΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΝΤΟΝΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Δήμοι, περιφέρειες, ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, ανεξάρτητες αρχές, μουσεία, αθλητικές εγκαταστάσειςκαλούνται να μεταφέρουν, εφόσον έχουν, τα διαθέσιμά τους στην Τράπεζα της Ελλάδας ώστε να αξιοποιηθούν για τις δανειακές ανάγκες του δημοσίου μέσα από τη μετατροπή τους σε repos. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των αυτοδιοικητικών οι οποίοι και συγκάλεσαν έκτακτες γενικές συνελεύσεις σε επίπεδο Κεντρικών Ενώσεων Δημων αλλά και Περιφερειών.

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook
Contact us 

 

ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Το μεγάλο περιφερειακό κανάλι της Θράκης.

Η εταιρεία διοικείται από έμπειρα στελέχη και απασχολεί δεκάδες συνεργάτες με πολυετή, επιτυχημένη προϋπηρεσία, στους οποίους προσφέρει συνεχή επιμόρφωση. Με επαγγελματικά πρότυπα, κατάλληλη στρατηγική και γνώμονα την Ολική Ποιότητα, η ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ βρίσκεται σήμερα μέσα στην τριάδα των κορυφαίων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook

 

 

Google Maps