89 εκ. € για την ενίσχυση των δομών υγείας της Π.Α.Μ.Θ.

89 εκ. € για την ενίσχυση των δομών υγείας της Π.Α.Μ.Θ.

Με 89 εκατομμύρια ευρώ σκοπεύει να ενισχύσει η περιφέρεια τις δομές υγείας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αντλώντας κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την προμήθεια εξοπλισμού, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο η περιφέρεια σκοπεύει να εξυγιάνει τα 6 νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας.

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook
Contact us 

 

ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Το μεγάλο περιφερειακό κανάλι της Θράκης.

Η εταιρεία διοικείται από έμπειρα στελέχη και απασχολεί δεκάδες συνεργάτες με πολυετή, επιτυχημένη προϋπηρεσία, στους οποίους προσφέρει συνεχή επιμόρφωση. Με επαγγελματικά πρότυπα, κατάλληλη στρατηγική και γνώμονα την Ολική Ποιότητα, η ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ βρίσκεται σήμερα μέσα στην τριάδα των κορυφαίων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook

 

 

Google Maps