Σε εξέλιξη οι εργασίες ανέλκυσης της Βυθοκόρου “Όλγα”

Σε εξέλιξη οι εργασίες ανέλκυσης της Βυθοκόρου “Όλγα”

Στο Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται το συνεργείο , το οποίο εκτελεί εργασίες , με σκοπό την ανέλκυση της Βυθοκόρου “Όλγα”. Ο τεμαχισμός της Βυθοκόρου έχει ως στόχο την επιτυχή και ολοκληρωτική ανέλκυσή της, διαδικασία , η οποία ναυάγησε τρεις φορές στο παρελθόν. Επίσης, έχει ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία η ανέλκυση του πρώτου τεμαχίου , καθώς και του δεύτερου κομματιού.

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook
Contact us 

 

ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Το μεγάλο περιφερειακό κανάλι της Θράκης.

Η εταιρεία διοικείται από έμπειρα στελέχη και απασχολεί δεκάδες συνεργάτες με πολυετή, επιτυχημένη προϋπηρεσία, στους οποίους προσφέρει συνεχή επιμόρφωση. Με επαγγελματικά πρότυπα, κατάλληλη στρατηγική και γνώμονα την Ολική Ποιότητα, η ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ βρίσκεται σήμερα μέσα στην τριάδα των κορυφαίων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook

 

 

Google Maps