Το μέλλον της πολιτικής συνοχής 2021- 27 εξετάστηκε στην Κομοτηνή

Το μέλλον της πολιτικής συνοχής 2021- 27 εξετάστηκε στην Κομοτηνή

Το μέλλον της πολιτικής συνοχής περίοδο 2021- 27 εξετάστηκε στην Κομοτηνή, παρουσία μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.  Στόχος είναι η καταγραφή των προβλημάτων ώστε να υπάρξουν και οι ανάλογες πολιτικές που θα στηρίξουν και οικονομικά ανθρώπους και παιδιά με κοινό γνώμονα την άμβλυνση των ανισοτήτων.

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook
Contact us 

 

ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Το μεγάλο περιφερειακό κανάλι της Θράκης.

Η εταιρεία διοικείται από έμπειρα στελέχη και απασχολεί δεκάδες συνεργάτες με πολυετή, επιτυχημένη προϋπηρεσία, στους οποίους προσφέρει συνεχή επιμόρφωση. Με επαγγελματικά πρότυπα, κατάλληλη στρατηγική και γνώμονα την Ολική Ποιότητα, η ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ βρίσκεται σήμερα μέσα στην τριάδα των κορυφαίων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook

 

 

Google Maps