ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΒΗΜΑ (26-09-18): ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΒΡΟΣΥΜΟ ΣΤΑΦΥΛΙ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ Ν. ΕΒΡΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΒΗΜΑ (26-09-18): ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΒΡΟΣΥΜΟ ΣΤΑΦΥΛΙ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ Ν. ΕΒΡΟΥ

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ
 
ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Γεωπονος ΔΑΟΚ

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook
Contact us 

 

ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Το μεγάλο περιφερειακό κανάλι της Θράκης.

Η εταιρεία διοικείται από έμπειρα στελέχη και απασχολεί δεκάδες συνεργάτες με πολυετή, επιτυχημένη προϋπηρεσία, στους οποίους προσφέρει συνεχή επιμόρφωση. Με επαγγελματικά πρότυπα, κατάλληλη στρατηγική και γνώμονα την Ολική Ποιότητα, η ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ βρίσκεται σήμερα μέσα στην τριάδα των κορυφαίων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook

 

 

Google Maps