Παράσταση Διαμαρτυρίας Καθαριστριών στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Παράσταση Διαμαρτυρίας Καθαριστριών στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Το αίτημα τους για αναδρομική καταβολή σε χρήματα, των μέτρων ατομικής προστασίας για τα έτη 2012-2016, διατύπωσαν σχολικές καθαρίστριες, προς την δημοτική αρχή, διακόπτοντας τις εργασίες της 33ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Αλεξανδρούπολης. Τις υπαλλήλους συνόδευε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, ο οποίος επισήμανε ότι η ευθύνη καταβολής των χρημάτων ανήκει είτε στο δήμο, είτε σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που υπάγεται σε αυτόν, σημειώνοντας ότι διατίθεται να υποβάλλει καταγγελία προς την επιθεώρηση εργασίας.

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook
Contact us 

 

ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Το μεγάλο περιφερειακό κανάλι της Θράκης.

Η εταιρεία διοικείται από έμπειρα στελέχη και απασχολεί δεκάδες συνεργάτες με πολυετή, επιτυχημένη προϋπηρεσία, στους οποίους προσφέρει συνεχή επιμόρφωση. Με επαγγελματικά πρότυπα, κατάλληλη στρατηγική και γνώμονα την Ολική Ποιότητα, η ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ βρίσκεται σήμερα μέσα στην τριάδα των κορυφαίων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook

 

 

Google Maps