Στην τελική ευθεία για την έναρξη του εξωδικαστικού συμβιβασμού

Στην τελική ευθεία για την έναρξη του εξωδικαστικού συμβιβασμού

Στόχος η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους

Αθήνα

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προετοιμασία για την έναρξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεων για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 3 Αυγούστου.

Μέσω αυτού θα επιχειρηθεί η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους μετά το ξέσπασμα της κρίσης, για ανοίγματα προς ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, με «κούρεμα» της οφειλής, υπό την προϋπόθεση της βιωσιμότητάς τους μετά την εφαρμογή της ρύθμισης.

Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι σε ανοιχτή γραμμή με τις τράπεζες για το θέμα, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία του νέου συστήματος διευθέτησης οφειλών προς Δημόσιο, Ταμεία, τράπεζες και λοιπούς πιστωτές.

Τα πιστωτικά ιδρύματα ευελπιστούν σε ταχεία ρύθμιση δανειακών φακέλων επιχειρήσεων όλων των μεγεθών.

Στις ευνοϊκές διατάξεις του εξωδικαστικού συμβιβασμού θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις κάθε μορφής που είχαν δημιουργήσει οφειλές τουλάχιστον 20.000 ευρώ έως και τις 31.12.2016.

 

Η διαδικασία

Με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών προβλέπεται για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όσες δηλαδή απασχολούν έως 10 εργαζομένους, τυποποιημένη διαδικασία ρύθμισης χρεών από 20.000 έως 50.000 ευρώ.

Μέσω αυτής θα προσφέρεται η δυνατότητα αποπληρωμής τους σε 120 δόσεις, με ταυτόχρονη διαγραφή των τόκων υπερημερίας από τις τράπεζες και των προσαυξήσεων από τους φορείς του Δημοσίου.

Αυτοματοποιημένη θα είναι η διευθέτηση των οφειλών για μικρές επιχειρήσεις με οφειλές από 50.000 έως 2.000.000 ευρώ και ετήσιο τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ.

Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα εκπονείται βάσει συγκεκριμένων αριθμοδεικτών. Με βάση το κριτήριο της βιωσιμότητας θα προσδιορίζεται το τελικό κούρεμα των οφειλών.

Για μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οφειλές οι ρυθμίσεις θα είναι εξατομικευμένες ενώ η εκπόνηση ανάλυσης βιωσιμότητάς τους θα είναι υποχρεωτική.

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Πέρα από το ελάχιστο όριο οφειλών, για να ενταχθεί μία επιχείρηση στον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Αν τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα θα πρέπει σε τουλάχιστον μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις να εμφανίζει θετικό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA).

- Αν τηρεί διπλογραφικό σύστημα θα πρέπει σε μία μία από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολής της αίτησης να εμφανίζει θετικό EBITDA και να έχει θετική καθαρή θέση.

 

ΠΗΓΗ: news.in.gr

 

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook
Contact us 

 

ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Το μεγάλο περιφερειακό κανάλι της Θράκης.

Η εταιρεία διοικείται από έμπειρα στελέχη και απασχολεί δεκάδες συνεργάτες με πολυετή, επιτυχημένη προϋπηρεσία, στους οποίους προσφέρει συνεχή επιμόρφωση. Με επαγγελματικά πρότυπα, κατάλληλη στρατηγική και γνώμονα την Ολική Ποιότητα, η ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ βρίσκεται σήμερα μέσα στην τριάδα των κορυφαίων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook

 

 

Google Maps