Με την 842/26-6-2017 (ΑΔΑ: 6Υ637ΛΒ-Ν23) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δημητρίου Πέτροβιτς, ως Προέδρου του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, ορίζονται τα μέτρα που θα εφαρμοστούν καθόλη τη διάρκεια της φετινής αντιπυρικής περιόδου, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας θα είναι 4 και 5, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. 

 

Αναλυτικά, στην Απόφαση ορίζονται τα εξής: 

 

1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κυκλοφορία πολιτών και μέσων εντός των κάτωθι δασικών εκτάσεων μέχρι νεωτέρας :

• Δασικές περιοχές  ευθύνης Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης 

- Νίψας – Δρυμός

- Καύσιμα –Παλιά Νίψα

- Κομάρου – Μεσημβρίας

- Ριτζάκι – Κολίτσα

- Κίρκη – Καύσιμα Άβαντα

Ελεγχόμενη κυκλοφορία : 

- Κίρκη – Συκοράχη

- Αλεξ/λη – Κίρκη

- Μάκρη – Πλάκα - Μέστη 

• Δασικές περιοχές  ευθύνης Δασαρχείου Σουφλίου

Απαγόρευση εντός του χώρου που περικλείεται από  τους δρόμους

- Εθνική Οδός Σουφλί – Προβατώνας

- Επαρχιακή Οδός Προβατώνα – Λευκίμη

- Δασικός  Δρόμος  Λευκίμης Σαράντα σπίτια

- Δασικός  Δρόμος  Βυρίνη – Πουλίαδες

- Δασικός  Δρόμος  Γαλανού γουρούνια – ΕΟΠ Κοτρωνιάς – Κοτρωνιά

- Επαρχιακή Οδός Κοτρωνιά – Διασταύρωση Σουφλίου – Σιδηρου – Σουφλί

- Δασικός δρόμος Λευκίμης - Κιτρινόπετρας

 

2. Όταν οι επικρατούσες συνθήκες επιβάλουν την λήψη εκτάκτων μέτρων ανεξάρτητα από τον δείκτη επικινδυνότητας δύναται κατόπιν εισηγήσεως της Δ/σης Π.Υ. περιφερειακής ενότητας Έβρου να εφαρμοσθεί το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις ανωτέρω προαναφερθείσες δασικές περιοχές. 

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση όλων των χώρων αναψυχής και περιαστικού πρασίνου στις ζώνες ευθύνης των Δασαρχείων ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ - ΣΟΥΦΛΙΟΥ -ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ καθώς και χώρων αναψυχής Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

4. Απαγόρευση κυκλοφορίας μηχανημάτων και οχημάτων που μπορεί η χρήση τους να προκαλέσει φωτιά (σπινθήρες από γεωργικούς ελκυστήρες ). Εξαιρούνται οχήματα Δασαρχείων ,ΕΚΑΒ , Υπηρεσιών και μόνιμων κατοίκων που έχουν τις οικίες τους καθώς και ιδιόκτητες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε δασικά συμπλέγματα για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών τους. Αν είναι δυνατό για τις ημέρες υψηλού κινδύνου να αποφεύγουν εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά (μελισσοκόμοι, εργασίες με μέσα που δημιουργούν σπινθήρες )  

5. Απαγορεύεται η μετακίνηση, διαμονή, ελεύθερη κατασκήνωση και περιήγηση εντός των δασών και δασικών εκτάσεων. 

6. Επιτρέπεται με προϋποθέσεις η διακίνηση επισκεπτών από το κέντρο ενημέρωσης του Φορέα διαχείρισης του δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου προς το παρατηρητήριο γυπών και αρπακτικών πουλιών απόσταση 3,5 χλμ. Οι μετακινήσεις αυτές θα γίνονται με αυτοκίνητο του φορέα , συνοδεία υπαλλήλου του Φορέα, ενημέρωση από τον Φορέα των επισκεπτών για την επικινδυνότητα της κατάστασης, και συγχρόνως ενημέρωση και συνεννόηση με την Πυροσβεστική υπηρεσία για κάθε μετακίνηση επισκεπτών.

7. Απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων εκτός των ασφαλτοστρωμένων δρόμων.

8. Απαγορεύεται στους Δασικούς Συνεταιρισμούς τις ημέρες υψηλού κινδύνου, η εκτέλεση εργασιών με αλυσοπρίονο. 

9. Την λήψη των παραπάνω εκτάκτων μέτρων πρόληψης - αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, στη ζώνη ευθύνης του Δασαρχείου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (Δήμος Διδ/χου) και ειδικά για το Περιαστικό Δάσος "Τσίγλα" και για το χώρο των Αναδασώσεων του οικισμού των Ψαθάδων.

10. Απαιτείται απόλυτη ετοιμότητα και πλήρη στελέχωση όλων των εμπλεκόμενων Δυνάμεων  υποβοήθησης του έργου της πυρόσβεσης. Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα απαραίτητα έκτακτα προληπτικά μέτρα, ανάλογα κάθε φορά με τον δείκτη επικινδυνότητας του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδεται από την Γ.Γ.Π.Π.

11. Η Εφαρμογή των αναφερομένων μέτρων θα  υλοποιηθεί με μέριμνα των  ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ -  ΔΑΣΙΚΩΝ - ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ υπηρεσιών και σχηματισμών του Στρατού ξηράς της Π.Ε Έβρου

12. Οι Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης και είναι ενταγμένες στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Σ.Ο.Π.Π της Περιφερειακής  Ενότητας  Έβρου, να συνεργάζονται με τις οικείες Πυροσβεστικές υπηρεσίες, μετά και την συνεννόηση με το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Εβρου.

13. Οι  μόνιμοι κάτοικοι  που δραστηριοποιούνται στις  παραπάνω περιοχές, παρακαλούνται όπως συνεργάζονται με τις υπηρεσίες εφαρμογής των μέτρων.

14. Ενεργοποίηση των σημείων ελέγχου και αναδιαμόρφωση τους αν οι συνθήκες το απαιτούν μετά από εισήγηση της Δ/σης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Π.Ε Έβρου

15. Με πρωτοβουλία των Π/Υ και Δήμων δύνανται να συγκληθούν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο.) των εμπλεκόμενων Δήμων για την λήψη κάθε επιπλέον μέτρου που κρίνεται απαραίτητο με παράλληλη και συνεχή ενημέρωση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) της Π.Ε. Έβρου.

16. Με μέριμνα των εμπλεκόμενων υπηρεσιών γίνεται η ενημέρωση των πολιτών για τα παραπάνω λαμβανόμενα μέτρα.

17. Με μέριμνα του Γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου να ενημερωθεί το κοινό δια των Τοπικών ΜΜΕ, για την επικρατούσα κατάσταση

 


 

Ενημερώνουμε τους πολίτες που επισκέπτονται το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Έβρου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη (στο πρώην ΚΕΓΕ), για να πάρουν βεβαίωση 

 επαγγελματία αγρότη

 νεοεισερχόμενου αγρότη

 κάτοχου αγροτικής εκμετάλλευσης,

 

ότι θα πρέπει:

 Να καταθέτουν την αίτηση οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι ή εκπρόσωπός τους με επίσημη εξουσιοδότηση, διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα γίνεται δεκτή.

 Να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε απλή φωτοτυπία), διαφορετικά η βεβαίωση δεν μπορεί να τους χορηγηθεί.

 

Επειδή κατανοούμε τη δυσκολία μετακίνησης των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών, συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνούν πρώτα μαζί μας, προκειμένου να ενημερώνονται για τα απαιτούμενα για την περίπτωσή τους δικαιολογητικά, ώστε να μην ταλαιπωρούνται.

Η υπηρεσία μας, πλήρως εναρμονισμένη με τον γενικότερο στόχο του ΥΠΑΑΤ για απλοποίηση των διαδικασιών και επίσπευση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών, έχει στόχο την εφαρμογή του συστήματος ‘’εξυπηρέτησης μίας στάσης’’ (one stop service), ώστε η εξυπηρέτηση κάθε αιτήματος, όχι μόνο να εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά να είναι και άμεση, αποτελεσματική και ευχάριστη για τους πολίτες.

 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

• Στο τηλ.: 2551028481

• Στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

• Στο fax: 2551084438

 

                Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία,

 

               Ο Προϊστάμενος του ΤΑΑ Έβρου

             α.α.

            Γιώργος Ρουμελιώτης

 


 

Η Frankfurter Allgemeine Zeitung χαρακτηρίζει την Ελλάδα νικήτρια της φετινής τουριστικής σεζόν σε εκτενές της δημοσίευμα με αντικείμενο τους κορυφαίους τουρ οπερέιτορ της Γερμανίας, TUI και Thomas Cook.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα της Φραγκφούρτης, «καταναλωτές από τη Γερμανία δαπάνησαν 86 δις ευρώ το 2016 για διακοπές, σύμφωνα με τον Γερμανικό Σύνδεσμο Τουριστικών Γραφείων (DRV) και την εταιρεία έρευνας αγοράς GfK. 59,8 δις ευρώ δαπανήθηκαν ήδη πριν από την έναρξη των ταξιδιών, για κρατήσεις ξενοδοχείων, πτήσεων και ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων. 

Περίπου το μισό αυτού του ποσού, δηλαδή σχεδόν 30 δις ευρώ, αντιστοιχεί στη δραστηριότητα των τουριστικών γραφείων, όπως η TUI και η Thomas Cook. 

Τα υπόλοιπα χρήματα αντιστοιχούν σε τουρίστες που προτιμούν να κάνουν ξεχωριστή κράτηση ξενοδοχείου, να τηλεφωνούν οι ίδιοι στην πανσιόν του χωριού, να χρησιμοποιούν πλατφόρμες εύρεσης δωματίου όπως το Airbnb ή να κάνουν κάμπινγκ».

Η FAZ επισημαίνει ότι «μετά από μια δύσκολη χρονιά το 2016, με τους τουρίστες όχι μόνο να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Τουρκία, αλλά να και να απορρίπτουν και σχεδόν ολοκληρωτικά σχετικές προσφορές των τουρ οπερέιτορ, οι δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού γενικού τουρισμού (TUI και Thomas Cook) αισιοδοξούν και πάλι. 

Η Ελλάδα είναι η νικήτρια της χρονιάς, η Αίγυπτος καταγράφει διπλασιασμό των κρατήσεων. Η TUI, μετά το μισό της τρέχουσας τουριστικής χρονιάς που διαρκεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, σημειώνει αύξηση του τζίρου κατά 3% σε σχεδόν 6,4 δις ευρώ. Και η Thomas Cook κατέγραψε αύξηση 3%, με τον τζίρο της να ανέρχεται σε περίπου 3,4 δις ευρώ».

 

ΠΗΓΗ: enikonomia.gr

 


Τρία νέα πακέτα θέσεων αναμένεται να τρέξουν μέσα στο καλοκαίρι από τον ΟΑΕΔ.

Μάλιστα θέμα ημερών είναι η δημοσίευση του πρώτου πακέτου από τις συνολικά 15.882 θέσεις.

Πρόκειται για 3.500 θέσεις σε 17 δήμους-θύλακες υψηλής ανεργίας. Αμέσως μετά θα βγει και το δεύτερο πρόγραμμα, που θα αφορά στην πρόσληψη 10.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών. Τέλος, μέσα στον Ιούλιο θα ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 1.882 θέσεις σε δήμους και hotspots.

 

3.500 σε 17 δήμους

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε 17 δήμους-θύλακες υψηλής ανεργίας για 3.500 άτομα, όπως ανακοίνωσε η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μ. Καραμεσίνη. Οι άνεργοι που θα συμμετέχουν θα απασχοληθούν στην υλοποίηση έργων τα οποία θα αφορούν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών. Οι ωφελούμενοι θα εργάζονται στη θέση απασχόλησης για την οποία έχουν επιλεγεί και μία ημέρα της εβδομάδας θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες: εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα, εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών και εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Να σημειωθεί ότι ποσοστό 15% των θέσεων θα καλυφθεί από ΑμεΑ, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

 

10.500 άνω των 55 ετών

Παράλληλα, μέχρι το τέλος Ιουλίου θα ανοίξει το πρόγραμμα 10.500 θέσεων κοινωφελούς εργασίας με επιχορηγήσεις σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ανέργους 55 ετών και άνω. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος θα επιχορηγηθούν επιχειρήσεις των ΟΤΑ αλλά και υπηρεσίες άλλων δημόσιων φορέων προκειμένου να προχωρήσουν στην πρόσληψη 10.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την ίδια ημερομηνία. Η απασχόληση των 10.500 ατόμων θα γίνει με οκτάμηνες κα δωδεκάμηνες συμβάσεις, με μισθό μέχρι 600 ευρώ και θα παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. Σύμφωνα με πηγές του ΟΑΕΔ, στο πρόγραμμα θα εντάσσονται άνεργοι που βρίσκονται στο μητρώα του Οργανισμού τουλάχιστον επί δώδεκα (12) μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής. Επίσης, ανάμεσα στις προϋποθέσεις θα είναι να εξακολουθούν να είναι άνεργοι κατά την προκήρυξη του προγράμματος.

 

1.882 σε δήμους και hotspots

Σε δήμους και hotspots θα γίνουν 1.882 προσλήψεις για χρονικό διάστημα συνολικά οκτώ (8) μηνών, εκ των οποίων οι πέντε (5) μήνες θα συγχρηματοδοτηθούν και οι τρεις (3) θα καλυφθούν από πόρους του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ (άρθρο 70, Ν. 4370/2016). Προκειμένου δε να δοθούν οικονομικά κίνητρα στους ωφελουμένους του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, για να μετακινηθούν από την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους προς τα κέντρα παροχής υπηρεσιών Α’ υποδοχής προσφύγων και μεταναστών (hotspots), προβλέπεται Επίδομα Μετεγκατάστασης ωφελουμένων στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης. Το ύψος, ο τρόπος καταβολής και τα σχετικά απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή τού ως άνω επιδόματος θα προσδιορίζονται στις εκάστοτε Δημόσιες Προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

 

Από 11/7 οι αιτήσεις για 63 μόνιμους στο υπ. Ναυτιλίας

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα τριών (63) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) και στα Νομικά Πρόσωπα αυτού (Λιμενικό Ταμείο Ν. Φθιώτιδας, Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας, Οίκος Ναύτου, Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε.), στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ Α.Ε. (υπ. Οικονομικών). Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 11 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 26 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

 

ΠΗΓΗ: enikonomia.gr

 


 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), συμμετέχει στις Γιορτές Μεταξιού (23/6-2/7), που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Μετάξης «Η Χρυσαλλίδα», και πραγματοποιεί τετραήμερο εκδηλώσεων στο Μουσείο Μετάξης, στο Σουφλί. Αναλυτικά: 

 

• Εκπαιδευτικό εργαστήρι για παιδιά και οικογένειες

Πέμπτη 29 Ιουνίου, Παρασκευή 30 Ιουνίου και Σάββατο 1 Ιουλίου (ώρες 10:30-13:30  για παιδιά 8-14 ετών και τους γονείς τους)

Με την καθοδήγηση της εικαστικού Ελένης Κοτσώνη, τα παιδιά θα δημιουργήσουν ένα έργο με νήματα εμπνευσμένο από τεχνικές που συναντάμε στην Κίνα και στο Περού.

 

• Εργαστήρι αναπήνισης και βαφής μεταξωτών υφασμάτων

Παρασκευή 30 Ιουνίου (ώρες 13:30-15:00)

Μικροί και μεγάλοι θα γνωρίσουν από κοντά την παραδοσιακή οικιακή αναπήνιση, θα μάθουν δηλαδή πώς ξετυλίγεται η κλωστή από το κουκούλι και τυλίγεται σε ανέμες. 

 

• Παρουσίαση νέου παιδικού βιβλίου και εικαστικό εργαστήρι για παιδιά

Κυριακή 2 Ιουλίου (ώρες 10:30-12:00)

Η Υπηρεσία Εκδόσεων ΠΙΟΠ παρουσιάζει το νέο παιδικό βιβλίο Το Αρχοντικό του Μεταξιού της Ματούλας Καραγιάννη-Τόλκα, σε εικονογράφηση Ελένης Κοτσώνη (εκδ. ΠΙΟΠ, Αθήνα 2017). Η συγγραφέας Ματούλα Καραγιάννη-Τόλκα θα μιλήσει για τον ρόλο και την αξία των αναμνήσεων στη διαδικασία της συγγραφής, καθώς και για τη σημασία της οικιακής σηροτροφίας στην καθημερινή ζωή του Σουφλίου. Η εικαστικός και εικονογράφoς Ελένη Κοτσώνη θα αναφερθεί στην τέχνη της εικονογράφησης παιδικού βιβλίου μέσω ποικίλων εικαστικών μέσων, καθώς και στην αλληλένδετη σχέση κειμένου και εικόνας. Εν συνεχεία, η εικαστικός θα μάς εισάγει στο έργο-σύνθεση από νήματα που δημιούργησαν όσα παιδιά συμμετείχαν στο εικαστικό εργαστήρι, ενώ τα ίδια παιδιά θα παρουσιάσουν την προσωπική τους εμπειρία από την πρωτότυπη καλλιτεχνική διαδικασία. Στο τέλος της παρουσίασης θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι χειροτεχνίας και ζωγραφικής για παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών, με θέματα εμπνευσμένα από το βιβλίο.

 

• Θεατρικό εργαστήρι «Τα γρανάζια του ακόμη δουλεύουν»

Κυριακή 2 Ιουλίου (ώρες 17:30-18:30 και 19:00-20:00)

Ο Τάσος Καρακύκλας και ο Κωνσταντής Ντίσιος θα οργανώσουν δύο αυτοτελή θεατρικά εργαστήρια για ομάδες εφήβων (13+) και ενηλίκων. Εμψυχωτές και συμμετέχοντες θα οδηγηθούν σ’ ένα ταξίδι στον χρόνο, με σκοπό να ανακαλύψουν την ιστορία των δύο ηρώων: του Δημήτρη και της Ελένης. Στοιχεία-σπαράγματα από το παρελθόν εμφανίζονται με πρωτοτυπία και ευρηματικότητα, προκειμένου η ομάδα των θεατών να ανασυνθέσει το παζλ της ιστορίας. Οι εμψυχωτές, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε ηλικιακής ομάδας, θα ξεδιπλώσουν μια σειρά από σκηνικές δράσεις, αξιοποιώντας βιωματικές ασκήσεις και παιχνίδια και αντλώντας εργαλεία από μια πλούσια δεξαμενή σκηνικών εφαρμογών.

 

Σύλληψη, σχεδιασμός δράματος: Κωνσταντής Ντίσιος

Επιστημονική έρευνα, καλλιτεχνική επιμέλεια, διδασκαλία-εμψύχωση: Τάσος Καρακύκλας, Κωνσταντής Ντίσιος

Διάρκεια παράστασης: 60 λεπτά

 

Η συμμετοχή στις δράσεις και τα υλικά είναι δωρεάν.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο, στο τηλέφωνο 25540 23700 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00).

 

 

Μουσείο Μετάξης

Ελ. Βενιζέλου 73, Σουφλί 684 00

Τ: 25540 23700 | www.piop.gr

 


O πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, επέστρεψε την περασμένη εβδομάδα στην Αμερική, με αντιπροσωπεία του Αμερικανο-Ελληνικού Επιμελητηρίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στελέχη 40 ελληνικών εταιρειών, στο πλαίσιο του 6ου Ελληνικού Επενδυτικού Φόρουμ. Στην αντιπροσωπεία - που επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον, τη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη - συμμετείχε και ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, ενώ το φόρουμ έγινε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Enterprise Greece.

"Ο σκοπός μου στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα, πρώτα στην Ουάσιγκτον και τώρα στη Νέα Υόρκη, είναι να συνεχίσουμε πάνω στη δέσμευση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών να πράξουμε ό, τι μπορούμε για να βοηθήσουμε στη διατήρηση αυτής της διαδικασίας ανάκαμψης στην Ελλάδα. Να βοηθηθεί η Ελλάδα να βγει από τα επτά χρόνια δυσκολίας της, σαν ένα ισχυρό μέλος της Ευρωζώνης, ένας ζωτικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια στρατηγικά περίπλοκη σημαντική περιοχή. Και μια χώρα που θα είναι σε θέση να συνεχίσει το ρόλο της ως φάρος δημοκρατίας και σταθερότητας σε μια πολύ περίπλοκη περιοχή» δήλωσε ο Πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας σε δείπνο με ελληνοαμερικανοούς επιχειρηματίες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Απ. Ζουπανιώτη στην GreekNews.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και το Αμερικανο-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Παραθέτοντας τις εμπειρίες του από τις συναντήσεις της αντιπροσωπείας στην Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη, είπε ότι απ' αυτές προέκυψε μια αίσθηση ανανεωμένης εμπιστοσύνης για την κατεύθυνση στην οποία κινούμαστε.

«Με ενθάρρυναν ιδιαίτερα οι διαβουλεύσεις στην Ουάσιγκτον, στις συζητήσεις με γερουσιαστές, βουλευτές, αξιωματούχους της κυβέρνησης - από το Λευκό Οίκο, το Πεντάγωνο και το Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι πολύ σαφές ότι υπάρχει μεγάλη προσοχή σε αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά και στην αναγνώριση των τεράστιων θυσιών που έκαναν οι Έλληνες σ' αυτά τα επτά χρόνια. Υπάρχει επίσης αναγνώριση της σημασίας της συμφωνίας της περασμένης εβδομάδας με την Ευρώπη, ως ελπιδοφόρο σημείο καμπής στη διαδικασία ανάκαμψης».

Ο κ. Πάιατ δήλωσε ότι προσβλέπει στη συνέχιση της ήδη εξαιρετικά παραγωγικής συνεργασίας με το Χ.Α. και το Εμπορικό Επιμελητήριο, για να εργαστούν με αμερικανικές εταιρείες και επενδυτές.

 

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Το απουσιολόγιο όπως όλοι το γνωρίσαμε θα αποτελέσει σύντομα παρελθόν μαζί με τις δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών.

Ανάμεσα στις αλλαγές που σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας είναι, σύμφωνα με την εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος" και η ηλεκτρονικού τύπου καταγραφή των απουσιών των μαθητών με αντίστοιχη ενημέρωση των γονέων.

 

Μπορεί τα σχολεία λόγω περιορισμένου προσωπικού να μην έχουν τη δυνατότητα για real time ενημέρωση των κηδεμόνων, δεν θα μπορεί δηλαδή ο γονιός να μάθει σε πραγματικό χρόνο ότι το παιδί του έκανε κοπάνα από κάποιο μάθημα, θα λαμβάνει ωστόσο κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω e-mail ή sms ενημέρωση για τις απουσίες του μαθητή.

Παράλληλα και καθώς παρατηρείτε το φαινόμενο των “μαϊμού” δικαιολογημένων απουσιών, κυρίως στην Γ' Λυκείου, εξετάζεται η κατάργησή τους. Το όριο σήμερα είναι οι 114 απουσίες εκ των οποίων οι 50 μπορούν να θεωρηθούν αδικαιολόγητες.

 

ΠΗΓΗ: newsit.gr


Αναζητώντας λύση με φόντο τα σκουπίδια

Αθήνα

Το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου πέρασαν εκπρόσωποι της ΠΟΕ-ΟΤΑ, μετά από πρόσκληση του Αλέξη Τσίπρα για συνάντηση προκειμένου να βρεθεί λύση με τις διεκδικήσεις των εργαζομένων και να αποφευχθούν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, λόγω της παρατεταμένης μη αποκομιδής απορριμμάτων και των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται τις επόμενες μέρες.

Νωρίτερα επικράτησε μικροένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν εργαζόμενοι της ΠΟΕ-ΟΤΑ προσπάθησαν να περάσουν την είσοδο και απωθήθηκαν από τους αστυνομικούς.

Την ίδια ώρα στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών για τις μόνιμες προσλήψεις στην καθαριότητα των δήμων με ειδική μέριμνα για τους συμβασιούχους - παρατασιούχους στον τομέα αυτό.

Η τροπολογία συμπεριλήφθηκε στο αθλητικό νομοσχέδιο και θα εισαχθεί σήμερα, Τρίτη στην Ολομέλεια προς ψήφιση.

Προβλέπει αυξημένη μοριοδότηση για συμμετοχή των συμβασιούχων αυτών στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για τουλάχιστον 2.500 μόνιμες προσλήψεις στην καθαριότητα και συγκεκριμένα η εμπειρία βαθμολογείται με 17 μονάδες ανά μήνα για συνολική εμπειρία έως 24 μήνες. Επίσης αυξάνονται κατά 5 έτη (από 45 σε 50) τα ανώτατα όρια ηλικίας για διορισμό μέσω ΑΣΕΠ.

Μέχρι την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων διοριστέων, οι δήμοι επικαλούμενοι λόγους δημόσιας υγείας ή εάν συστήσουν νέες οργανικές θέσεις, μπορούν να συνάψουν νέες συμβάσεις με τους εργαζόμενους αυτούς, για τους επόμενους μήνες και όχι πέρα από τις 31 Μαρτίου 2018.

Επιπλέον, η τροπολογία παρέχει τη δυνατότητα στους δήμους να επικαιροποιήσουν έως τις 31 Ιουλίου τα οργανογράμματά τους ώστε να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις στην καθαριότητα με βάση τις πραγματικές ανάγκες τους.

Η συνάντηση που είχαν τη Δευτέρα ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης με αντιπροσωπεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ απέβη άκαρπη. 

Ο πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ, Νίκος Τράκας κατηγόρησε τον υπουργό ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του για την ιδιωτικοποίηση του τομέα καθαριότητας των δήμων και ζήτησε συνάντηση της Ομοσπονδίας με τον πρωθυπουργό, ενώ κάλεσε τους συμβασιούχους στη νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας την προσεχή Πέμπτη.

Ο κ. Σκουρλέτης δήλωσε ανοιχτός στο ενδεχόμενο να ενσωματωθεί οποιαδήποτε πρόταση βελτιώνει τη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου, ωστόσο διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο και για τους ίδιους τους εργαζόμενους αλλά και για την υγεία του κόσμου».

 

ΠΗΓΗ: news.in.gr


Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook
Contact us 

 

ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Το μεγάλο περιφερειακό κανάλι της Θράκης.

Η εταιρεία διοικείται από έμπειρα στελέχη και απασχολεί δεκάδες συνεργάτες με πολυετή, επιτυχημένη προϋπηρεσία, στους οποίους προσφέρει συνεχή επιμόρφωση. Με επαγγελματικά πρότυπα, κατάλληλη στρατηγική και γνώμονα την Ολική Ποιότητα, η ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ βρίσκεται σήμερα μέσα στην τριάδα των κορυφαίων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών.

Social Media

Follow us on Twitter

Like us on Facebook

 

 

Google Maps